דפי מידע

המידע המופיע כאן הוא כללי ובא לספק מידע על המחלות ואינו תחליף לבדיקה אצל וטרינר. מומלץ בכל חשש או בעיה דרמטולוגית או אחרת להיבדק אצל וטרינר.